สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น  

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

blackline

BLACKLINE นํ้ายาล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์

น้ำยาทำความสะอาดแบบพิเศษสำหรับทำความสะอาดระบบหัวฉีด และเครื่องยนต์ คาร์บูเรเตอร์ เครื่องยนต์หัวฉีดเบนซิน และดีเซล ที่มีหรือไม่มีเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาและยังสามารถใช้เป็นมาตรการป้องกันหลังการซ่อมบำรุงทุกครั้งได้


BLACKLINE นํ้ายาล้างห้องเครื่อง

นํ้ายาทําความสะอาดเครื่องยนต์เบนซิน ดีเซล และแก๊สทุกชนิด ทั้งที่มีและไม่มีแคททาลิสต์ ระบบนํ้ามันเครื่องที่สะอาดช่วยยืดอายุการใช้งาน และสมรรถนะของเครื่องยนต์ นํ้ายาเข้มข้นสําหรับเครื่องยนต์เก่าหรือนํ้ามันเก่า

 • นํ้ามันเครื่องใหม่ยังทํางานได้ดีและสะอาดยาวนานขึ้น
 • ทําให้คราบสิ่งสกปรก คราบสะสมในเครื่องยนต์หลุดออก
 • ทําความสะอาดและล้างทั้งวงจรของนํ้ามันเครื่อง

ปริมาณการใช้ :

 • 125 มล. ต่อนํ้ามันเครื่องเก่า 6-7 ลิตร แนะนําให้ใช้นํ้ายาล้างห้องเครื่องแบล็คไลน์ของ เวือร์ท เมื่อใช้นํ้ามันเครื่องคุณภาพตํ่าหรือไม่ได้เปลี่ยนนํ้ามันเครื่องมานาน และแนะนําให้ใช้นํ้ามันเครื่องของเวือร์ท(เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่องทุกๆ 10,000 กม.เท่านั้น)
BLACKLINE นํ้ายาล้างห้องเครื่อง


นํ้ายาทําความสะอาดวาล์วหัวฉีดเบนซิน BLACKLINE

นํ้ายาทําความสะอาดวาล์วหัวฉีดเบนซินสําหรับทําความสะอาดเครื่องยนต์หัวฉีดเบนซินระบบหัวฉีดนํ้ามันที่สะอาด

 • ช่วยประหยัดนํ้ามัน
 • ช่วยขจัดเศษตกค้างและสะเก็ดให้หลุดออกพร้อมทั้งขจัดคราบคาร์บอนออกจากระบบนํ้ามันและห้องเผาไหม้
 • ขจัดคราบยางและสิ่งตกค้างที่ยึดเกาะออกจากวาล์วหัวฉีดและตัวจ่ายนํ้ามัน
 • ได้มาตรฐานการป้องกันการผุกร่อน DIN 50017

ปริมาณการใช้ :

 • 125 มล. ต่อนํ้ามันเบนซิน 1 ถัง(50-70 ลิตร)
นํ้ายาทําความสะอาดวาล์วหัวฉีดเบนซิน BLACKLINE


นํ้ายาทําความสะอาดหัวฉีดดีเซล BLACKLINE

นํ้ายาทําความสะอาดหัวฉีดดีเซลสําหรับทําความสะอาดเครื่องยนต์ดีเซลทุกชนิดระบบหัวฉีดนํ้ามันที่สะอาด

 • ช่วยประหยัดนํ้ามัน
 • ช่วยทําความสะอาดนํ้ามัน ลดความชื้นในถังเชื้อเพลิงทําให้เครื่องยนต์เดินเต็มรอบการปล่อยไอเสียดีขึ้น เพิ่มสมรรถนะ
 • ใช้เป็นประจําจะช่วยการเผาไหม้นํ้ามันได้สมบูรณ์ลดการปลเอยไฮโดรคาร์บอนที่ไม่เผาไหม้ ลดคาร์บอนที่เข้าไปสู่ระบบนํ้ามัน ทําให้ยืดอายุนํ้ามันเครื่อง
 • ได้มาตรฐานการป้องกันการผุกร่อน DIN 50017

ปริมาณการใช้ :

 • 125 มล. ต่อนํ้ามันดีเซล 1 ถัง (80 ลิตร)
นํ้ายาทําความสะอาดหัวฉีดดีเซล BLACKLINE

*ข้อมูลนี้เป็นเพียงคำแนะนำจากประสบการณ์ของเราเท่านั้นควรทดลองใช้ก่อน

เลือกซื้อสินค้าของเรา

น้ำยาล้างเครื่องยนต์ BLACK LINE
ราคาพิเศษ!


น้ำยาทำความสะอาดหัวฉีดเครื่องเบนซิน
ราคาพิเศษ!


น้ำยาทำความสะอาดระบบฉีดน้ำมันดีเซล
ราคาพิเศษ!
สินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง :