สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น  

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ทุกคำตอบด้านโลหะภัณฑ์

Main banner
Service 1

การบำรุงรักษา การซ่อมแซมและการทำงานของเครื่องจักร

บริษัทเวือร์ทเป็นผ้นำในการจัดหาสินค้าเกี่ยวกับการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและการทำงานของเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ ให้แก่อุตสาหกรรม MRO มาเกือบ 70 ปี ผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วยสินค้าประเภทวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในอุตสาหกรรม อุปกรณ์และบริการที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมการใช้งานของลูกค้าที่หลากหลายในสาขาของการบำรุงรักษา การซ่อมแซมและการทำงาน การแก้ไขปัญหา การบริหารคลังสินค้าที่ประหยัดเวลาและต้นทุน

กลุ่มลูกค้าหลักของเราคือ:

• อู่ซ่อมบำรุงรักษา

• อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

งานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างที่ใช้โลหะ

การยึดติด การตัด การเจียรหรือการซีล: ในธุรกิจโลหะที่เกี่ยวกับการก่อสร้างนั้นมีความหลากหลาย จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะด้านมากมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จำนวนมาก รวมถึงการใช้งานต่างๆ ในสาขาโลหะที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง เราให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับการก่อสร้างด้วยโลหะและเหล็ก รวมถึงงานอลูมิเนียมในการขึ้นรูปหน้าต่าง และประตู ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย และประเภทงานหลายชนิด

• การก่อสร้างด้วยโลหะ

• การก่อสร้างด้วยเหล็กในเชิงสถาปัตยกรรม

• การขึ้นรูปโครงสร้างหน้าต่างและประตูด้วยอลูมิเนียม

• การก่อสร้างส่วนหน้าของอาคาร

Service 2
service 3

งานที่เกี่ยวกับการผลิต และแปรรูปโลหะ

ในธุรกิจโลหะที่เกี่ยวกับการผลิต เราให้บริการกล่มุ ลูกค้าวิศวกรรม เครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิต ห้องปฏิบัติการ การดัดแปลงรถและผู้ประกอบการชิ้นส่วนโลหะอื่นๆ ไม่ว่าจะ เป็นการตัด การเจาะ การเจียรทำสีหรือการประกอบ ไม่มีการทำงานที่ปลอดภัยและแม่นยำในอุตสาหกรรมโลหะที่เกี่ยวกับการผลิต ดังนั้นบริษัทเวือร์ทคำนึงถึงความปลอดภัย และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายลูกค้าที่อยู่ในภาคธุรกิจต่อไปนี้

• การตัดโลหะ

• ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิต

• วิศวกรรมเครื่องจักร

• การผลิตภาชนะ และบรรจุภัณฑ์โลหะ

• อุตสาหกรรมลิฟท์

• โลหะเพื่อโรงงานผลิต และร้านค้าเฟอร์นิเจอร์

• การดัดแปลงรถบรรทุก/รถพ่วง/รถยนต์

• เทคโนโลยีทางรถไฟ

• การแปรรูปโลหะแผ่น

การบริหารทรัพยากรอาคาร

ในสาขาของการบริหารจัดการอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกงานหลักคือดำเนินการประสานอย่างต่อเนื่องระหว่างทุกส่วน และหน่วยในอาคารรวมถึงรักษาระบบและอุปกรณ์ทุกชิ้นให้ยังคงทำงานได้ตลอดเวลา ไม่ว่าการจะเป็นภายในหรือภายนอกอาคารที่ต้องบริหารจัดการ ลูกค้าสามารถไว้ใจบริการที่มีมากมาย และ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองที่จัดหาโดยบริษัทเวือร์ทจากแหล่งเดียวสำหรับงานประจำของพวกเขาได้เสมอ

• อาคารที่พัก/สถานที่ประกอบอาคาร

• สถานที่อำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อน

• สถานที่ให้บริหารสิ่งอำนวยความสะดวกและอาคาร

• การดูแลสุขภาพ

service 4
service5

HVAC ระบบทำความร้อน ระบบระบายอากาศ

ระบบปรับอากาศในสาขาของ HVAC เราม่งุ เน้นไปที่การให้บริการลูกค้า อย่างเช่นบริษัทติดตั้งแก้ส เครื่องทำความร้อนและระบบ ประปานํ้า รวมถึงบริษัทติดตั้ง เครื่องปรับอากาศและระบาย อากาศ บริษัทเวือร์ทนำเสนอผลิตภัณฑ์ มากมาย อาทิเช่น ของระบบการ ประกอบอย่างรวดเร็ว วัสดุที่เป็นฉนวนสำหรับระบบท่อและ วัสดุสำหรับการติดตั้งอื่นๆเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่ซื่อสัตย์