สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น  

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

WORKWITHUS
Würth มอบโอกาส ให้คุณเติบโตได้อย่างมั่นคง
มากกว่า 400 บริษัท
มากกว่า 400 สาขา

กว่า 80 ประเทศทั่วโลก

Team Member
สมาชิกทีมที่มีความสามารถ

กว่า 80,000 คน

training of its workforce
สนับสนุนและส่งเสริม

การพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง

ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมหลากหลาย เพื่อความสำเร็จ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย

น้อมรับความเห็นต่าง

บุคคลากรของเรา

บุคลากรของเรา

______________________________________

ความรับผิดชอบ ผลงาน ความสำเร็จ แนวคิด และความคิดสร้างสรรค์ คือรากฐานที่จะช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จ ที่เวือร์ท เราเชื่อว่าบุคลากรคือสิ่งที่มีค่าที่สุด เราสนับสนุนความหลากหลายในองค์กร ส่งเสริมการพัฒนาและการเรียนรู้ เราจึงมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา ถ้าคุณกำลังมองหาความก้าวหน้าในอาชีพ เวือร์ท พร้อมเปิดโอกาสให้คุณเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง

- สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ-

ประกันภัยกลุ่ม
ประกันกลุ่ม
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ชั่วโมงการทํางานที่ยืดหยุ่น
ชั่วโมงการทํางานที่ยืดหยุ่น
ตัดแว่น
สวัสดิการสุขภาพทางสายตา
ทำฟัน
ทันตกรรม
ตรวจสุขภาพประจําปี
ตรวจสุขภาพประจําปี
Team Outing
งานเลี้ยงบริษัทประจำปี
Work-Life Balance
Work-Life Balance

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา