ความรับผิดชอบต่อสังคม

การตื่นตัวต่อสิ่งแวดล้อม

เวือร์ท เรามีความตื่นตัวต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เราทำงานอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเหล่านี้รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าในกลุ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บางครั้งก็ยากสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของเราที่จะหาจุดกึ่งกลางระหว่างสินค้าที่มีคุณภาพสูง ประสิทธิภาพดี ที่สามารถเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน แต่เราเชื่อว่าความต้องการนี้เป็นสิ่งแรกที่เราต้องทำโดยไม่คำนึงถึงต้นทุน

การทำงานของเราเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักฐานอ้างอิงทางสิ่งแวดล้อมของทั้งเคมีภัณฑ์ตัวใหม่และที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านี้ปราศจาก AOX , ลดส่วนประกอบ VOC และสารประกอบฟอสฟอรัส และทำให้สินค้าสามารถย่อยสลายได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ต้องสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

เรายังคงหาทางจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลที่ดีที่สุดในตึกเก่าของเราและศูนย์การขนส่งสินค้า สำหรับตัวอย่างการทำงานเกี่ยวกับด้านนี้ คือ โรงงานที่ใช้พลังงานชีวมวล ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2012 เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การกระจายสินค้าแห่งใหม่ ใน Künzelasu

Eco

สำหรับสินค้ากลุ่ม ECO มีความปลอดภัยในการใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินค้าทุกตัวในกลุ่ม ECO ได้รับตราสิ่งแวดล้อมจากสถาบันทดสอบอิสระ ซึ่งหมายความว่า สินค้าเวือร์ทกลุ่ม ECO นี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ETA

มาตรฐานสหภาพยุโรป ETA เป็นมาตรฐานที่แสดงว่าสินค้าได้ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ออกโดยสถาบันวิศวกรรมโยธา เยอรมนี

NSF

สินค้าที่มีเครื่องหมาย NSF เป็นสินค้าที่ได้รับการตรวจสอบจากสถาบันสุขอนามัยแห่งชาติ (National Sanitarz Foundation: NSF) ซึ่งเป็นองค์กรจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว ที่รับรองว่าสามารถใช้สินค้าที่ไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพในอุตสาหกรรมอาหาร

Safety

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเวือร์ท เหมาะกับการใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง คุณภาพสูง คงทน และเชื่อถือได้ เราเข้าใจถึงความสำคัญของความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเราจึงผ่านการทดสอบอย่างละเอียดทั้งจากบริษัทเองและบริษัททดสอบอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

โลโก้ Safety ใช้แสดงว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน เป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด เพื่อเป็นการลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในที่ทำงานหรือระหว่างการใช้งาน

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) เป็นเครื่องหมายที่รับรองว่าสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน เป็นเกณฑ์ในการประเมินการออกแบบ การก่อสร้าง องค์ประกอบสำหรับอาคารเขียว บ้าน และบ้านเรือนใกล้เคียง

Halogen Free
สินค้าปราศจากฮาโลเจน

  • ความปลอดภัยจากเพลิงไหม้: ระดับความเป็นพิษของควัน (ไม่มีพิษ)
  • การป้องกันความเสียหายจากอัคคีภัย: ป้องกันการสึกกร่อนของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • สินค้าที่ปราศจากฮาโลเจน สามารถทนอุณหภูมิสูงได้เมื่อเทียบกับสินค้า PVC
  • มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพราะมีการแพร่กระจายของคาร์บอนมอนนอกไซด์ในปริมาณที่ต่ำ
VdS

VdS เป็นหนึ่งในการทดสอบการต้านทานการติดไฟของสถาบันทดสอบชั้นนำในประเทศเยอรมนี จากห้องทดลองของ VdS