การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ

Compliance

ความไว้วางใจซึ่งกันละกัน ความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์สุจริต และความตรงไปตรงมา ทั้งภายในและที่แสดงออก คือหลักการพื้นฐานที่ฝังแน่นอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มบริษัทเวือร์ท พันธสัญญาของเราที่มีต่อค่านิยมนี้ เราได้วางรากฐานไว้ในหลักปรัชญาของบริษัท ซึ่ง ศ.ดร.ไรน์โฮล์น เวือร์ท ได้เขียนไว้ตั้งแต่ทศวรรษที่ 70

หลักการเหล่านี้รวมไว้ทั้งการปฏิบัติตามกฏระเบียบและกฏหมายที่มีผลบังคับใช้ และกระบวนการทางความคิดที่ถูกต้องของพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของความสำเร็จที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัทเวือร์ท

เป้าหมายของเราคือการส่งเสริมกระบวนการทางความคิดนี้ ในขณะเดียวกัน กระบวนการทางความคิดนี้ทำให้พนักงานของเราปฏิบัติตามกฏระเบียบและกฏหมายทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ทั้งในและระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อทำให้หลักการเหล่านี้มีความชัดเจนสำหรับพนักงานของเรา รวมทั้งลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆของเรา เราจึงได้กำหนดกฏระเบียบในการประพฤติปฏิบัติ โดยยึดตามค่านิยมของบริษัทของเรา ซึ่งเราได้สรุปไว้ในประมวลหลักการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัทเวือร์ท

ระบบรายงานภายในเครือบริษัท

ประมวลหลักการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเป็นการแสดงจุดยืนของเราว่า เราจะปฏิบัติตนอย่างซื่อสัตย์สุจริต ต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรายงานจากบุคคลภายนอก ช่วยให้แก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้บ่อยครั้ง ด้วยเหตุผลนี้เอง เราจึงมีระบบการรายงานที่ช่วยให้พนักงานของ เวือร์ท กรุ๊ป และบุคคลภายนอก สามารถรายงานการกระทำผิดทางอาชญากรรมและการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอื่นๆ โดยการรายงานสามารถทำผ่านทางระบบบนเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า BKMS (Business Keeper Monitoring System)

ถ้าท่านมีความประสงค์จะรายงานกรณีต่างโดยใช้ระบบนี้ สามารถทำได้โดยไม่ระบุชื่อ หรือระบุก็ได้ อย่างไรก็ตาม ทางเราสนับสนุนการพัฒนาให้มีสังคมที่เปิดกว้าง เราจึงอยากให้ท่านเปิดเผยชื่อตนเมื่อต้องการยื่นรายงาน เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

กรุณาสร้างกล่องข้อความในระบบ BKMS ที่เราติดต่อท่านได้ นี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะเราอาจจะต้องติดต่อท่านหากเรามีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือ หากท่านต้องการเพิ่มข้อมูลในการรายงาน การติดต่อผ่านกล่องข้อความสามารถทำได้อย่างไม่ต้องเปิดเผยตัวตน หากท่านต้องการ

ระบบนี้มีขึ้นเพื่อสอดส่องปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือการละเมิดกฎข้อบังคับภายใน เวือร์ท กรุ๊ป การใช้ระบบนี้ในทางที่ผิด นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นการกระทำผิดทางกฎหมาย

ท่านสามารถส่งรายงายได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=07WUE13&language=eng

ทางเราขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ