ฝ่ายขายธุรกิจก่อสร้าง

Construction

ฝ่ายขายธุรกิจก่อสร้าง

แผนกขายธุรกิจก่อสร้างดูแลลูกค้ากลุ่มธุรกิจก่อสร้าง วิศกรรมโยธา และธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ โดยมุ่งเน้นไปที่โปรเจกก่อสร้าง ธุรกิจที่เกี่ยวงานไม้ และเหล็ก และ ร้านขายอุปกณ์ฮาร์ทแวร์ต่างๆ

Metal

แผนกขายธุรกิจเหล็ก

แผนกขายธุรกิจเหล็ก ดูแลลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโลหะ ทั้งการผลิตและแปรรูป สินค้าที่ให้บริการได้แก่ ระบบพุกฝังยึด เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนต่างๆที่มี DIN รองรับและได้มาตรฐานสำหรับงานแปรรูปโลหะ