ร่วมงานกับเรา

บุคคลากรของเรา

ความรับผิดชอบ ผลงาน ความสำเร็จ แนวคิด และความคิดสร้างสรรค์ คือรากฐานที่จะช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จ ที่เวือร์ท เราเชื่อว่าบุคลากรคือสิ่งที่มีค่าที่สุด เราสนับสนุนความหลากหลายในองค์กร ส่งเสริมการพัฒนาและการเรียนรู้ เราจึงมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา ถ้าคุณกำลังมองหาความก้าวหน้าในอาชีพ เวือร์ท พร้อมเปิดโอกาสให้คุณเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง